Gastronomické služby , Restaurace - Holice

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
III
Místo
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti

Polosport

2020 laureat konkursu2020 gold2021 laureat konkursu
8.9
Laureáti
Laureáti