Gastronomické služby , Restaurace - Štramberk

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
I
Místo
III
Místo
Laureáti
Laureáti
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti