Gastronomické služby , Restaurace - Dubné

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
I
Místo
III
Místo
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti