Gastronomické služby , Restaurace - Pernink

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
I
Místo
III
Místo
Laureáti
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti