Gastronomické služby , Restaurace - Křižany

a další společnosti oceněné organizátorem Orlové.
Vítězové
I
Místo

Saturejka

2021 laureat konkursu
9.9
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Ostatní společnosti z kraje
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti

Zoo 1320

2020 laureat konkursu2020 silver2021 laureat konkursu
8.8
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti